10 September 2008: IRWIR PAN Senior Fellows at the 5th Agricultural Science Festival

IRWIR PAN senior fellows, Professor Marek Klodzinski and Profesor Bogdan Klepacki will give their papers on September 10th at the conference on ‘Disagrarisation in Poland’,
Professor Marek Kłodziński will present ‘The factors of multifunctional development of rural areas in Poland’. Presentation by Professor Bogdan Klepacki will focus on “Change of the role of agriculture in national economy”.

Professor Klodzinski is Senior Researcher at IRWIR and the President of the European Fund of Development of Polish Villages. Professor Klepacki is the Dean of the Economic Department, University of Life Sciences in Warsaw and the Chairman of the Scientific Council at IRWIR PAN.

The conference is a part of the 5th Agricultural Science Festival organized by the Central Agricultural Library in Warsaw and the The Agricultural Advisory Centre in Brwinów.

 

Video

wywiad z prof. Marią HalamskąPolska wieś na początku XXI wieku. Wywiad z prof. Marią Halamską
na stronie http://wszechnica.org.pl

NEWS

Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego
Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010
Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce